Show simple item record

Statechart Diagram Simulator

dc.contributor.advisorKočí, Radekcs
dc.contributor.authorŽídek, Marekcs
dc.date.accessioned2020-05-22T11:07:40Z
dc.date.available2020-05-22T11:07:40Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationŽÍDEK, M. Simulátor stavových diagramů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other15292cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53945
dc.description.abstractPráce popisuje životní modely softwaru a zdůrazňuje jejich význam při tvorbě softwaru. Věnuje se především metodám návrhu řízeného modelem, které jsou souhrnně označovány model based design. Dále rozebírá nejrozšířenější jazyk pro modelování softwaru - UML. Stručně popisuje téměř všechny diagramy UML 2.0 tj. diagram případů užití, tříd, spolupráce, aktivit, stavů, nasazení, komponent a sekvenční. Podrobněji se zaměřuje na Executable UML. Uvedené znalosti jsou prakticky využity při návrhu a implementaci simulátoru stavových diagramů. Na Fakultě informačních systémů VUT v Brně v současné době probíhá výzkumný projekt PNTalk zaměřený na model based design, jehož součástí je i simulátor stavových diagramů. Práce provádí celou problematikou návrhu od počáteční specifikace, přes diagramy případů užití a diagramy tříd až po diagramy spolupráce. Poté popisuje implementační detaily a specifika implementace systému v jazyce Smalltalk. Na závěr je diskutována možnost dalšího rozvoje aplikace a jsou zhodnoceny dosažené výsledky.cs
dc.description.abstractThe Master's thesis presents specification, analyze and design phase of software development. The most stress is putted on Model Driven Development. It contains brief description of almost all UML 2.0 diagrams (use case diagram, class diagram, sequence diagram, activity diagram, state chart, component diagram and deployment diagram). Those principles have been extended to executable UML which can be used for model-driven software architecture. The design of such architecture is one of the current projects of Faculty of Information Technology, BUT. The part of that project is statechart simulator. The thesis discusses whole design of state chart simulator system step by step. It starts with specification, walk thought use case diagram and class diagram to collaboration diagram. In the last chapter, we mention the biggest implementation problems and specificities of Squeak Smalltalk programming language. Finally, it considers possibilities for extension and it evaluates results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUML 2.0cs
dc.subjectxtUMLcs
dc.subjectspustitelné UMLcs
dc.subjectživotní model softwarucs
dc.subjectstavový diagramcs
dc.subjectSqueak Smalltalkcs
dc.subjectmodelem řízená architekturacs
dc.subjectživotní model softwarucs
dc.subjectsimulátorcs
dc.subjectUML 2.0en
dc.subjectxtUMLen
dc.subjectxUMLen
dc.subjectexecutable UMLen
dc.subjectdevelopment modelsen
dc.subjectstate charten
dc.subjectSqueak Smalltalken
dc.subjectmodel-driven architectureen
dc.subjectsoftware lifecycleen
dc.subjectsimulatoren
dc.titleSimulátor stavových diagramůcs
dc.title.alternativeStatechart Diagram Simulatoren
dc.typeTextcs
dcterms.modified2020-05-09-23:39:49cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid15292en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:07:40en
sync.item.modts2020.05.22 12:27:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeJanoušek, Vladimírcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record