Show simple item record

Library for Evaluation of Noises Used in Procedural Texturing

dc.contributor.advisorHerout, Adamcs
dc.contributor.authorKučera, Ondřejcs
dc.date.accessioned2020-05-22T11:07:43Z
dc.date.available2020-05-22T11:07:43Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationKUČERA, O. Knihovna pro výpočet šumů používaných v procedurálním texturování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other14885cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/53970
dc.description.abstractV této práci se čtenář seznámí s problematikou procedurálního texturování a využití šumu pro tvorbu textur materiálů reálného světa. Pozná význam šumu, jeho vlastnosti a způsob využití. Při výpočtech šumu jsou nedílnou součástí náhodná čísla a interpolační metody, proto nechybí kapitoly o generátorech náhodných čísel a interpolačních metodách. Samozřejmostí je také popis vlastností a principů jednotlivých metod výpočtu šumu. Hlavní součástí této práce je efektivní implementace knihovny vybraných šumů. Další kapitoly jsou o výběru metod a návrhu rozhraní, samotné implementaci, a aby byla knihovna efektivní, tak se lze dočíst o různých druzích testů a optimalizací. Na závěr jsou uvedeny dosažené výsledky po optimalizacích a celkové shrnutí práce.cs
dc.description.abstractThe aim of the work is to describe procedural texturing and usage of a noise for creating textures of real materials. The reader will learn the fundamentals of the noise, its properties and a way of using it. Random numbers and interpolation methods are important parts of the noise evaluations, therefore there are chapters about random numbers generating and interpolation methods. Obviously, there is not missing the chapter, which is depicting properties and principles of several methods of creating noise. The main part of this work is effective implementation of library with a chosen noise methods, so next chapters are about choosing methods and design of the interface, implementation and many kinds of tests and optimalizations. Achieved results and final conclusions are at the end of this work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProcedurální texturovánícs
dc.subjectšumcs
dc.subjectPerlinův šumcs
dc.subjectfraktální sumacs
dc.subjectturbulencecs
dc.subjectinterpolacecs
dc.subjectnáhodná číslacs
dc.subjecttextura mramorucs
dc.subjecttextura dřevacs
dc.subjectstatická knihovnacs
dc.subjecthlavičkový souborcs
dc.subjectmakrocs
dc.subjectProcedural texturingen
dc.subjectnoiseen
dc.subjectPerlin noiseen
dc.subjectturbulenceen
dc.subjectinterpolationen
dc.subjectrandom numbersen
dc.subjectmarble textureen
dc.subjectwood textureen
dc.subjectstatic libraryen
dc.subjectheader fileen
dc.subjectmacroen
dc.titleKnihovna pro výpočet šumů používaných v procedurálním texturovánícs
dc.title.alternativeLibrary for Evaluation of Noises Used in Procedural Texturingen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2014-07-17-13:53:40cs
thesis.disciplineVýpočetní technika a informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid14885en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:07:43en
sync.item.modts2020.05.22 12:12:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeChudý, Petercs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record