Show simple item record

Evolutionary Circuit Design at the Transistor Level

dc.contributor.advisorSekanina, Lukášcs
dc.contributor.authorŽaloudek, Luděkcs
dc.date.accessioned2020-05-22T11:07:51Z
dc.date.available2020-05-22T11:07:51Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationŽALOUDEK, L. Evoluční návrh obvodů na úrovni tranzistorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other15288cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54023
dc.description.abstractTato práce se zabývá evolučním návrhem elektronických obvodů na úrovni tranzistorů se zaměřením na číslicové obvody. Popisuje teoretické základy pro evoluční návrh obvodů na výpočetních systémech včetně vysvětlení evolučních algoritmů genetického programování a evolučních strategií, možných úrovní návrhu elektronických obvodů, přehledu technologie CMOS a nejdůležitějších evolučních metod pro návrh obvodů, jako jsou development a kartézské genetické programování (CGP). Dále je uvedena nová metoda návrhu číslicových obvodů s tranzistory založená na CGP a je představen vývojový systém, který tuto metodu využívá. Na závěr jsou popsány a vyhodnoceny experimenty provedené se systémem.cs
dc.description.abstractThis project deals with evolutionary design of electronic circuits with an emphasis on digital circuits. It describes the theoretical basics for the evolutionary design of circuits on computer systems, including the explanation of Genetic Programming and Evolutionary Strategies, possible design levels of electronic circuits, CMOS technology overview, also the overview of the most important evolutionary circuits design methods like development and Cartesian Genetic Programming. Next introduced is a new method of digital circuits design on the transistor level, which is based on CGP. Also a design system using this new method is introduced. Finally, the experiments performed with this system are described and evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectevoluční algoritmuscs
dc.subjectevoluční návrhcs
dc.subjectčíslicové obvodycs
dc.subjecttranzistorycs
dc.subjectCMOScs
dc.subjectdevelopmentcs
dc.subjectkartézské genetické programovánícs
dc.subjectevolutionary algorithmen
dc.subjectevolutionary designen
dc.subjectdigital circuitsen
dc.subjecttransistorsen
dc.subjectCMOSen
dc.subjectdevelopmenten
dc.subjectCartesian Genetic Programmingen
dc.titleEvoluční návrh obvodů na úrovni tranzistorůcs
dc.title.alternativeEvolutionary Circuit Design at the Transistor Levelen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2020-05-09-23:39:52cs
thesis.disciplinePočítačové systémy a sítěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid15288en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:07:51en
sync.item.modts2020.05.22 12:47:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeVašíček, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record