Show simple item record

Parsing of Regulated Grammars

dc.contributor.advisorKřivka, Zbyněkcs
dc.contributor.authorŠrajer, Romancs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:08:48Z
dc.date.available2018-10-21T17:08:48Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationŠRAJER, R. Syntaktická analýza řízených gramatik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42354cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54076
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá řízenými gramatikami, jejich principem a vyjadřovacími schopnostmi vzhledem k Chomského klasi kaci jazyků. Více do detailů je probrána programovaná gramatika z hlediska různých typů nejlevějších derivací. V práci je prezentována varianta deterministické syntaktické analýzy programovaných gramatik, která pracuje podobně jako analýza LL(k) gramatik. Dále jsou představeny algoritmy pro převod maticových gramatik na programované bez změny vyjadřovací síly. Rovněž je prezentován mechanismus syntaktické analýzy regulárně řízených gramatik za pomocí programované gramatiky. Nakonec jsou prezentovány kooperující distribuované gramatiky s levě povolujícími gramatikami jako komponenty. Jejich syntaktická analýza je zajištěna buď deterministicky pomocí prediktivní tabulky nebo prohledáváním stavového prostoru.cs
dc.description.abstractThis thesis studies regulated grammars, their fundamentals and expressing power regarding Chomsky hierarchy of languages. Programmed grammars are investigated in more depth considering a few types of leftmost derivations. A variant of deterministic syntax analysis of programmed grammars is introduced. This analysis works similarly as LL(k) parsing. Transformations of matrix grammars into programmed grammars without changing their expressing power are introduced. The syntax analysis by regularly controlled grammars partly using programmed grammars are presented. In the end, cooperating distributed grammars with left permitting grammars as components are mentioned. Their deterministic syntax analysis uses predictive table or exhaustive exploration of the whole state space.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSyntaktická analýzacs
dc.subjectřízená gramatikacs
dc.subjectregulárně řízená gramatikacs
dc.subjectmaticová gramatikacs
dc.subjectprogramovaná gramatikacs
dc.subjectgramatika s nahodilým kontextemcs
dc.subjectlevě povolující gramatikacs
dc.subjectkooperující distribuovaná gramatikacs
dc.subjectjednoduchá programovaná gramatikacs
dc.subjectrozšířená jednoduchá programovaná gramatikacs
dc.subjectjednoduchá maticová gramatikacs
dc.subjectrozšířená jednoduchá maticová gramatikacs
dc.subjectjednoduchá regulárně řízená gramatikacs
dc.subjectjednoduchá levě povolující kooperující distribuovaná gramatikacs
dc.subjectkanonická derivacecs
dc.subjectSyntax analysisen
dc.subjectregulated grammaren
dc.subjectregularly controlled grammaren
dc.subjectmatrix grammaren
dc.subjectprogrammed grammaren
dc.subjectrandom context grammaren
dc.subjectleft permitting grammaren
dc.subjectcooperating distributed grammaren
dc.subjectsimple programmed grammaren
dc.subjectextended simple programmed grammaren
dc.subjectsimple matrix grammaren
dc.subjectextended simple matrix grammaren
dc.subjectsimple regularly controlled grammaren
dc.subjectsimple left permitting cooperating distributed grammaren
dc.subjectcanonical derivationen
dc.titleSyntaktická analýza řízených gramatikcs
dc.title.alternativeParsing of Regulated Grammarsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-17cs
dcterms.modified2020-05-09-23:39:49cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42354en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:11:56en
sync.item.modts2020.06.23 08:36:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeČermák, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (místopředseda) Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: V úvodních kapitolách textu uvádíte, že bezkontextové gramatiky jsou speciálním případem kontextových. Jakým způsobem chápete výraz "speciální případ", když například S->AA a A->epsilon je bezkontextovou, ale (dle vaší definice) ne kontextovou gramatikou? V definici regulárních gramatik zakazujete S na pravé straně pravidel, pokud se S může přepsat na prázdný řetězec. Jestliže by neexistovalo toto omezení, změnila by se nějak generativní síla takových gramatik? Jakým způsobem?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record