Show simple item record

Optimisation of Exhaust Drains Shape

dc.contributor.advisorZbořil, Františekcs
dc.contributor.authorNavrátil, Dušancs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:19:04Z
dc.date.available2014-06-22cs
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationNAVRÁTIL, D. Optimalizace tvaru výfukových svodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42873cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54093
dc.description.abstractV této práci je vyvinut systém pro multikriteriální optimalizaci tvaru výfukových svodů včetně počátečního návrhu svodů. Prostor řešení je prohledáván na základě evolučních algoritmů. Ohodnocení tvaru výfukových svodů vychází z délky svodů a součtu obloukových úhlů. Zárověň svody nesmí zasahovat do okolních dílů. Systém je otestován na sadě vstupních dat vycházejících z praxe. Dále je vyhodnocena výkonnost navrženého evolučního algoritmu.cs
dc.description.abstractMultiobjective optimization system of exhaust manifold shapes including initial design has been developed. Space of possible solutions is explored by an evolutionary algorithm. Evaluation of exhaust drains shape comes  from drains length and sum of arc angles. Drains mustn't interfere in surrounding parts. System is tested on set of input data originated from practice. Further, performance of proposed evolutionary algorithm is evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectvýfukové svodycs
dc.subjectautomatický návrhcs
dc.subjectmultikriteriální optimalizacecs
dc.subjectevoluční algoritmycs
dc.subjectexhaust drainsen
dc.subjectautomated designen
dc.subjectmultiobjective optimizationen
dc.subjectevolutionary algorithmsen
dc.titleOptimalizace tvaru výfukových svodůcs
dc.title.alternativeOptimisation of Exhaust Drains Shapeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-22cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:04cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42873en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:07:33en
sync.item.modts2020.06.23 10:30:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRozman, Jaroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Doc. Ing. Viera Rozinajová, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Vysvětlete použité pojmy s Paretem.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record