Show simple item record

Rendering Engine Java Interface

dc.contributor.advisorBurget, Radekcs
dc.contributor.authorBielik, Petercs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:19:04Z
dc.date.available2019-05-17T07:19:04Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationBIELIK, P. Rozhraní renderovacího stroje v jazyce Java [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42465cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54094
dc.description.abstractV Javě existuje nevyplněný prostor, který zde zanechává JEditorPane + HTMLEditorKit, splňující pouze HTML 3.2 a podmnožinu CSS 1. Existují alternativní řešení jako Lobo / Cobra project, ale většinou nejeví známky dalšího vývoje. CSSBox je (X)HTML/CSS 2.1 analyzátor, který dokáže vykreslit zpracované data jako jednoduchý bitmapový obrázek. Na- ším cílem je navrhnout a později implementovat pokročilejší grafické rozhraní pro CSSBox a pokusit se zaplnit prázdný prostor.cs
dc.description.abstractIn Java, there is empty space, which leaves here JEditorPane + HTMLEditorKit, meeting only HTML 3.2 and a subset of CSS 1. There are alternative solutions such as Lobo / Cobra Project, but mostly there are no signs of further development. CSSBox is (X)HTML/CSS 2.1 parser that is able to render the processed data as a simple bitmap image. Our goal is to design and later implement advanced graphical interface for CSSBox and try to fill the empty space.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectjavacs
dc.subjectcssboxcs
dc.subjectswingboxcs
dc.subjectvykreslovánícs
dc.subjectrozhranícs
dc.subjectjavaen
dc.subjectcssboxen
dc.subjectswingboxen
dc.subjectrenderingen
dc.subjectinterfaceen
dc.titleRozhraní renderovacího stroje v jazyce Javacs
dc.title.alternativeRendering Engine Java Interfaceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-17cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:14cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42465en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:07:35en
sync.item.modts2020.06.23 10:26:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeOčenášek, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) Prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Vyjádřete se k možnosti uložení renderovaného výstupu do obrázku. Které ovládací prvky (např. tlačítka) nejsou Vaší aplikací podporovány?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record