Show simple item record

Simulation of Water Waves in Real-Time

dc.contributor.advisorHerout, Adamcs
dc.contributor.authorPilch, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:58:43Z
dc.date.available2018-10-21T20:58:43Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationPILCH, M. Simulace vlnění vody v reálném čase [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42849cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54098
dc.description.abstractPředmětem práce je vytvoření simulace vlnění vody v reálném čase. Implementační platformou je Mac OS X a rozhraní OpenGL. Základem práce je vodní hladina, tvořená výškovou mapou. Metoda pro výpočet výškové mapy je založená na výpočtu sumy sinusoid s komplexními, časově závislými amplitudami. Pro výpočet je použita rychlá Fourierova transformace, Phillipsovo spektrum a gaussovský generátor náhodných čísel. Práce je implementována také pro platformu iOS a optimalizována pro běh na mobilních zařízeních díky použití programovatelného grafického řetězce a optimalizacích při výpočtech a vykreslování.cs
dc.description.abstractTask of this thesis is creation of real-time simulation of the water waves. It is implemented on Mac OS X platform using OpenGL. This thesis is based on height map surface. Heigh map is computed by suming of sinusoids with complex, time-based amplitudes. Fast Fourier transformation, Phillips spectrum and gauss random generator are used to solve this problem. The thesis is also implemented on iOS platform and optimized to run on mobile devices thanks to using programmable graphic pipeline and other drawing and computing optimizations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNavier-Stokes rovnicecs
dc.subjectOpenGLcs
dc.subjectApple Mac OS Xcs
dc.subjectiOScs
dc.subjectPhillipsovo spektrumcs
dc.subjectGerstnerovy vlnycs
dc.subjectFFTcs
dc.subjectcube mapcs
dc.subjectfrustum cullingcs
dc.subjectVertex Buffer Objectcs
dc.subjectshadercs
dc.subjectprogramovatelný grafický řetězeccs
dc.subjectPhongův světelný modelcs
dc.subjectNavier-Stokes equationsen
dc.subjectOpenGLen
dc.subjectApple Mac OS Xen
dc.subjectiOSen
dc.subjectPhillips spectrumen
dc.subjectGerstner wavesen
dc.subjectFFTen
dc.subjectcube mapen
dc.subjectfrustum cullingen
dc.subjectVertex Buffer Objecten
dc.subjectshaderen
dc.subjectprogrammable graphic pipelineen
dc.subjectPhong lighting modelen
dc.titleSimulace vlnění vody v reálném časecs
dc.title.alternativeSimulation of Water Waves in Real-Timeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-20cs
dcterms.modified2014-07-17-13:54:05cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42849en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:38:57en
sync.item.modts2019.05.18 08:46:05en
dc.contributor.refereePolok, Lukášcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record