Show simple item record

Scientific Web Portal Generator

dc.contributor.advisorSmrž, Pavelcs
dc.contributor.authorBajzecer, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:19:05Z
dc.date.available2019-05-17T07:19:05Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationBAJZECER, T. Generátor vědeckých webových portálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42496cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54099
dc.description.abstractHlavní úlohou této práce je vytvořit generátor vědeckých webových portálů, který v maximální míře zjednoduší proces tvorby portálů a zároveň umožní ovlivňovat zobrazené údaje správcům portálu i uživatelům samotným. Generátor je postaven na modulární struktuře s využitím frameworku Nette (PHP) ve spolupráci s databázovou ORM vrstvou Doctrine a frameworkům jQuery (Javascript, Ajax). Prezentuje výsledky na základě nastavení konkrétního portálu ve spolupráci s lokální databází údajů, která je samostatným výzkumným projektem (ReReSearch). Samotný portál pracuje v různých režimech, které se zařazují do tří tříd: automatický, poloautomatický a manuální režim, přičemž prioritní režim je poloautomatický. Generátor tvoří i zpětnou vazbu pro lokální databázi údajů, které poskytuje relevantní informace z oborů vědy.cs
dc.description.abstractThe main goal of this thesis is to create a generator of scientific web portals which makes the creation of portals much easier. The administrators of the portals will be able to show different information to specific user groups. The generator is based on modular structure that uses Nette framework (PHP), Doctrine ORM and jQuery framework (Javascript, Ajax). The portal presents the results depending on settings of each portal and its basic data is saved in local database. The local database is a stand-alone project (ReReSearch). The portal works in different modes which are classified into three categories: automatic, semi-automatic and manual mode. The priority mode is the semi-automatic. The generator works also as a feedback for the local database, which provides relevant information from specified fields of science.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGenerátorcs
dc.subjectveděcký portálcs
dc.subjectReReSearchcs
dc.subjectpoloautomatcs
dc.subjectPHPcs
dc.subjectNettecs
dc.subjectDoctrinecs
dc.subjectjQeurycs
dc.subjectORMcs
dc.subjectGeneratoren
dc.subjectscientific portalen
dc.subjectReReSearchen
dc.subjectsemi-automaticen
dc.subjectPHPen
dc.subjectNetteen
dc.subjectDoctrineen
dc.subjectjQueryen
dc.subjectORMen
dc.titleGenerátor vědeckých webových portálůcs
dc.title.alternativeScientific Web Portal Generatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-21cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:28cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42496en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:07:37en
sync.item.modts2020.06.23 10:36:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeOtrusina, Lubomírcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Odlišujete nějak nově přidané informace do portálu od těch starých? Generátor poskytuje dvě metody generování, striktní a inteligentní. Inteligentní metoda je schopna dohledat více relevantních informací a využívá metod personalizace. Proč by tedy uživatel potřeboval striktní metodu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record