Show simple item record

Asset Tracking Information System

dc.contributor.advisorRychlý, Marekcs
dc.contributor.authorLabounek, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:19:05Z
dc.date.available2014-06-23cs
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationLABOUNEK, P. Informační systém pro sledování polohy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42445cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54110
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou záznamu a sledování polohy daných objektů v určité oblasti. Pojednává také o webových službách, mapových aplikacích a moderních standardech, které se snaží porovnat a vybrat ty nejlepší pro tento projekt. Prozkoumává stávající systémy, uvádí jejich pozitiva i negativa, specifikuje požadavky a navrhuje vlastní řešení informačního systému postaveného nad vybranými technologiemi s cílem o vytvoření přívětivého uživatelského rozhraní. Navržené řešení implementuje s využitím moderních PHP frameworků založených na architektonickém vzoru MVP a nakonec se věnuje ověření funkčnosti a nastínění budoucího vývoje.cs
dc.description.abstractThe work deals with recording and tracking of the objects in a certain area. It also puts mind to web services, mapping applications and modern standards, which seeks to compare and choose the best for this project. Then explore the existing systems and discusses their pros and cons, which specifies the requirements and propose solutions to information system built of selected technologies in order to create a friendly user interface. The proposed solution implements using modern PHP frameworks based on the MVP design pattern, and finally deals with verification of functionality and outline future developments.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectWebové službycs
dc.subjectmapové aplikacecs
dc.subjectOpenLayerscs
dc.subjectOGC WMScs
dc.subjectsledování polohycs
dc.subjectGPXcs
dc.subjectPHPcs
dc.subjectMVP.cs
dc.subjectb Servicesen
dc.subjectmap applicationsen
dc.subjectOpenLayersen
dc.subjectOGC WMSen
dc.subjectlocation trackingen
dc.subjectGPXen
dc.subjectPHPen
dc.subjectMVP.en
dc.titleInformační systém pro sledování polohycs
dc.title.alternativeAsset Tracking Information Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-23cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:03cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42445en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:07:41en
sync.item.modts2020.06.23 09:57:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeOčenášek, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Pavol Návrat, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jakým způsobem využíváte "historická data" pro predikci cesty při výpadku služby/signálu? Co ve stručnosti přináší projektu propojení s GPS GSM jednotkou oproti současnému stavu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record