Show simple item record

Fluid Simulation

dc.contributor.advisorJošth, Radovancs
dc.contributor.authorŠtambachr, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:13:44Z
dc.date.available2019-04-04T04:13:44Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationŠTAMBACHR, J. Simulace tekutin a plynů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42659cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54113
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá simulacemi kapalin a plynů, obzvláště pak počítačovou simulací toku viskózních newtonských kapalin s volným povrchem. Hlavním cílem této práce je implementovat výkonný simulační model, využívající paralelní architektury grafických karet k obecným výpočtům. K implementaci jsem zvolil Smoothed Particle Hydrodynamics, lagrangeovskou metodu založenou na částicích. Podstatnou část této práce tvoří analýza rychlosti implementovaného algoritmu, srovnání dosažených výsledků s pracemi jiných autorů a demonstrace přínosu použití grafických karet oproti klasické implementaci pro CPU. Výstupem práce je interaktivní program umožňující simulovat (a vizualizovat) vodě podobné kapaliny v reálném čase.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis addresses the problem of liquid and gas simulation, it particularly deals with computer simulation of flow of viscous newtonian liquids with a free surface. A main goal of this work is to create an efficient simulation model, utilizing the benefits of current GPU parallel architecture for general-purpose computing. I chose to implement Smoothed Particle Hydrodynamics, a lagrangian particle-based method. A significant portion of this thesis consists of speed analysis of the implemented algorithm, comparison with other authors' achievements in the field and a demonstration of benefits brought by GPU involvement in the computation. As an output of the thesis I present an interactive computer program that allows for real-time simulation (and visualization) of water-like fluids.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSimulacecs
dc.subjectkapalinycs
dc.subjectplynycs
dc.subjectčásticový systémcs
dc.subjectSPHcs
dc.subjectCUDAcs
dc.subjectComputer simulationen
dc.subjectliquiden
dc.subjectgasen
dc.subjectparticle systemen
dc.subjectSPHen
dc.subjectCUDAen
dc.titleSimulace tekutin a plynůcs
dc.title.alternativeFluid Simulationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-17cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:44cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42659en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:15:58en
sync.item.modts2020.06.23 09:42:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePolok, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (místopředseda) doc. Dr. Ing. Jan Černocký (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Podařilo se zjistit proč je GeForce 460 pomalejší než 260? Proč?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record