Show simple item record

Non-Photorealistic Rendering

dc.contributor.advisorŽák, Pavelcs
dc.contributor.authorMágr, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:08:47Z
dc.date.available2012-06-21cs
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMÁGR, M. Nefotorealistické zobrazování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42401cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54114
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je prozkoumat možnosti nefotorealistického zobrazování, zaměřit se na oblast transformace obrazu a následně navrhnout algoritmus pro zpracování videa na jeho "cartoon" reprezentaci. Práce popisuje analýzu problému, návrh algoritmu a jeho implementaci.cs
dc.description.abstractThe purpose of this diploma thesis is to analyze possibilities of non-photorealistic rendering focused on area of image transformation and afterwards design algorithm for video postprocessing to it's cartoon representation. The thesis describes problem analysis, design of the algorithm and it's implementation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectNefotorealistické zobrazovánícs
dc.subjectzpracování videacs
dc.subjectkarikaturní stínovánícs
dc.subjectinterpolovaný rotoscopingcs
dc.subjectNon-photorealistic renderingen
dc.subjectvideo processingen
dc.subjectcartoon shadingen
dc.subjectinterpolated rotoscopingen
dc.titleNefotorealistické zobrazovánícs
dc.title.alternativeNon-Photorealistic Renderingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-21cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:37cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42401en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:12:00en
sync.item.modts2020.06.23 08:28:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePolok, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Jan Černocký (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Branislav Sobota, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Bylo by možné detekované křivky stabilizovat v čase a v prostoru? Jak?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record