Show simple item record

Analysis of biotribological properties of artificial hip joint

dc.contributor.advisorNávrat, Tomášcs
dc.contributor.authorLaštůvka, Jancs
dc.date.accessioned2014-12-19T12:24:39Z
dc.date.available2014-12-19T12:24:39Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationLAŠTŮVKA, J. Analýza umělého kyčelního kloubu z hlediska biotribologických vlastností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other48921cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5412
dc.description.abstractVývoj umělých kyčelních kloubů dospěl ke kvalitním náhradám, pro jejichž dlouhodobou funkčnost jsou zásadními kritérii vlastnosti materiálu, konstrukce, fixace náhrady a míra opotřebení stýkajících se povrchů. Opotřebení komponent je dnes jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících úspěšné dlouhodobé výsledky použití umělých kyčelních kloubů. Cílem práce je provést rešeršní studii kombinací kyčelních náhrad a spekter zatížení působících na náhradu. Dále je provedeno experimentální měření tloušťky mazacího filmu bovinního séra mezi hlavičkou kyčelní náhrady a skleněným diskem v měřicím zařízení pro různé kinematické poměry v kontaktu.cs
dc.description.abstractThe development of total hip arthroplasty has reached a state when quality prostheses are made, whose longevity is influenced significantly by material properties, design, component fixation and rate of wear of the articulating surfaces. It is the wear rate which is the most important factor influencing successful results for the use of total hip prostheses. The aim of this thesis is to perform a research on the various combinations of hip prostheses and its loading conditions. Also an experimental measurements of Bovine serum lubricating film thickness between the artificial femoral head and a glass disc are performed for different contact kinematic conditions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbiotribologiecs
dc.subjectbovinní sérumcs
dc.subjectumělý kyčelní kloubcs
dc.subjectbiotribologyen
dc.subjectbovine serumen
dc.subjecttotal hip arthroplastyen
dc.titleAnalýza umělého kyčelního kloubu z hlediska biotribologických vlastnostícs
dc.title.alternativeAnalysis of biotribological properties of artificial hip jointen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.extent2.10 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2012-06-25-11:31:09cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid48921en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:13:29en
sync.item.modts2021.11.08 12:30:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBurša, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejdříve seznámil komisi se závěry své diplomové práce s názvem Analýza umělého kyčelního kloubu z hlediska biotribologických vlastností a poté také zodpověděl dotazy členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record