Show simple item record

Mutli-Dimensional Access Control in Web Applications

dc.contributor.advisorKolář, Dušancs
dc.contributor.authorGrešša, Pavolcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:13:43Z
dc.date.available2019-04-04T04:13:43Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationGREŠŠA, P. Vícedimenzionální přístup k WWW aplikacím [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42868cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54140
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací autentizačního a autorizačního subsystému do prostředí webové distribuované aplikace. Unifikuje známe bezpečnostní modely k vytvoření univerzálního bezpečnostního modelu, který slouží k vytvoření autorizačního aparátu schopného zabezpečit aplikace libovolným bezpečnostním modelem. Tuto integraci modelu navíc aplikuje do prostředí systému Takeplace.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with the analysis, design and implementation of authentication and authorization subsystem into the environment of distributed web application. It unifies the well-known security models into the one universal security model that can be used for the development of authorization device enabling the user to secure the applications with various security models. Furthermore, it applies this integration of models into the Takeplace system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectautorizacecs
dc.subjectautentizacecs
dc.subjectauditovánícs
dc.subjectspráva identitcs
dc.subjectkontrola přístupucs
dc.subjectvícedimenzionální bezpečnostní modelcs
dc.subjectdistribuované webové systémycs
dc.subjectauthorizationen
dc.subjectauthenticationen
dc.subjectauditingen
dc.subjectidentity managementen
dc.subjectaccess controlen
dc.subjectmulti-dimensional security modelen
dc.subjectdistributed web systemsen
dc.titleVícedimenzionální přístup k WWW aplikacímcs
dc.title.alternativeMutli-Dimensional Access Control in Web Applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-17cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:03cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42868en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:16:05en
sync.item.modts2020.06.23 09:33:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBurget, Radekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) Prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Kapitola 7 zmiňuje pouze jeden existující distribuovaný AAA systém. Lze tedy říci, že žádné další obdobné systémy zatím neexistují?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record