Show simple item record

User-Friendly Animated Communication with OLAP System

dc.contributor.advisorHruška, Tomášcs
dc.contributor.authorKupčík, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:19:07Z
dc.date.available2019-05-17T07:19:07Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKUPČÍK, J. Uživatelsky příjemná animovaná komunikace se systémem OLAP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42739cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54155
dc.description.abstractKomplikovanost modelů vícedimenzionálních dat a práce s nimi nikterak nezlepšuje kvalitu uživatelské přívětivosti aplikace s nimi pracující. Jednou z možností jak vyřešit zmírnění negativního vlivu této skutečnosti na laického uživatele je použití vizualizačních technik pro vylepšení uživatelského rozhraní systému. V současnosti existují mocné nástroje využitelné pro efektivní manipulaci původně statického dokumentu na straně klienta. Jejich využitím lze obohatit rozhraní systému interaktivní nápovědou. Použitelnost takto definovaného modulu musí odpovídat podmínkám maximální přenositelnosti. Důležitým aspektem je rovněž rozsah a provedení konfigurovatelnosti výsledku praktické části práce.cs
dc.description.abstractComplexity of multidimensional data models and its usage does not have positive influence on quality of user-friendliness of application working with them. The option of solution of negative influence of this fact on laic end-user is usage of visualisation technics for upgrade of user interface of the system. Nowadays there are powerful tools usable for impressive manipulation of originally static document on the client side. By using them, interface of the system can be enhanced with an interactive help. Usability of this modul has to satisfy maximal portability requirements. Important aspect is also range and methods of configurability of result of practical part of thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrozhranícs
dc.subjectanimacecs
dc.subjectvizualizacecs
dc.subjectnápovědacs
dc.subjectinterfaceen
dc.subjectanimationen
dc.subjectvisualizationen
dc.subjecthelpen
dc.titleUživatelsky příjemná animovaná komunikace se systémem OLAPcs
dc.title.alternativeUser-Friendly Animated Communication with OLAP Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-23cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:52cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42739en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:07:49en
sync.item.modts2020.06.23 10:38:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠuška, Boriscs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Pavol Návrat, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Aká bola vaša motívácia na vytvorenie univerzálneho riešenia, keď je v zadaní výslovne požadované riešenie pre systém OLAP? Aké sú možnosti animovaných prvkov užívateľského rozhrania, ktoré sú výhradne určené pre systémy OLAP? V závere kapitoly 2.2.3 píšete, že od nápovedy typu "pomocník" jej tvorca úplne upustil a je potreba sa z toho poučiť. Prečo ste nakoniec realizoval práve takýto typ nápovedy?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record