Show simple item record

Semiautomatic Collection of Large Database of Human Faces

dc.contributor.advisorHerout, Adamcs
dc.contributor.authorMichalík, Marekcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:08:48Z
dc.date.available2018-10-21T17:08:48Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMICHALÍK, M. Poloautomatické pořízení rozsáhlé databáze lidských obličejů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42408cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54168
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na metody získávání rozsáhlého počtu snímků lidských obličejů. Takto vzniklá databáze obličejů by měla sloužit jako datová sada pro detekci a rozpoznání lidských tváří pomocí strojového učení s učitelem. Práce se zabývá základními principy strojového učení s učitelem a dostupnými datovými sadami pro toto učení. Součástí práce je návrh technik a implementace algoritmů vhodných pro extrahování potencionálních tváří z videa a zpracování pomocí uživatelského rozhraní pro polo­auto­matickou akceptaci a anotaci nalezených snímků.cs
dc.description.abstractThe project is focused on methods of obtaining large number of images of human faces. Such database should then serve as a set of data for face detection and recognition by the means of supervised machine learning. The work deals with the basic principles of supervised machine learning and available data sets for this procedure. Project contains proposals of techniques and implementation of algorithms suitable for acquiring images from video and a concept of user interface for semi-automatic acceptation and annotation of located images.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzpracování obrazucs
dc.subjectdetekce obličejecs
dc.subjectdetekce očícs
dc.subjectdetekce ústcs
dc.subjectdatabáze obličejůcs
dc.subjectviola-jonescs
dc.subjectOpenCVcs
dc.subjectImage processingen
dc.subjectface detectionen
dc.subjecteye detectionen
dc.subjectmouth detectionen
dc.subjectface databaseen
dc.subjectviola-jonesen
dc.subjectOpenCVen
dc.titlePoloautomatické pořízení rozsáhlé databáze lidských obličejůcs
dc.title.alternativeSemiautomatic Collection of Large Database of Human Facesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-23cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:45cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42408en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:12:07en
sync.item.modts2020.06.23 08:35:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeHradiš, Michalcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Můžete uvést konkrétní příklady vhodného použití Vámi vytvořené datové sady?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record