Show simple item record

Physical Simulation in Graphics Scene

dc.contributor.advisorPečiva, Jancs
dc.contributor.authorJavorka, Mariáncs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:13:40Z
dc.date.available2019-04-04T04:13:40Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationJAVORKA, M. Fyzikální simulace v grafické scéně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42348cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54201
dc.description.abstractTento diplomový projekt se zaobírá problematikou fyzikální simulace aut. Program je vytvořen v programovacím jazyce C++ za pomoci knihoven OpenSceneGraph a Bullet, které jsou v práci v krátkosti představeny. Celá aplikace má formu jednoduché závodní hry pro jednoho, nebo dva hráče. Pomocí jednoduchého menu si uživatel může zvolit auto a počasí, které výrazně vplývá na jízdné vlastnosti vozidel. Jednou z možností  volby počasí je náhodné, kdy dochází k dynamické změně počasí během hry. V aplikaci se zohledňují vzájemné kolize aut spolu s kolizemi s terénem a bariérami na závodním okruhu.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with physical simulation of cars. Program is implemented in C++ using OpenSceneGraph and Bullet libraries, which are shortly introduced. The application is implemented as simple racing game for one or two players. Using a simple menu, the user can select a car and the weather, which dramatically affects the handling characteristics of vehicles. Setting weather to random is one of the options leading to a dynamic weather changes during the game. The application takes into account collisions among cars and collisions with the terrain and bars on a racing circuit.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFyzikální simulacecs
dc.subjectfyzikacs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectautocs
dc.subjectkolizecs
dc.subjectzávodycs
dc.subjectOpenSceneGraphcs
dc.subjectOSGcs
dc.subjectBulletcs
dc.subjecthracs
dc.subjectPhysical simulationen
dc.subjectphysicsen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectcaren
dc.subjectcollisionen
dc.subjectracingen
dc.subjectOpenSceneGraphen
dc.subjectOSGen
dc.subjectBulleten
dc.subjectgameen
dc.titleFyzikální simulace v grafické scéněcs
dc.title.alternativePhysical Simulation in Graphics Sceneen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-20cs
dcterms.modified2020-05-09-23:39:34cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42348en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:16:18en
sync.item.modts2020.06.23 09:42:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeHerout, Adamcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) doc. Dr. Ing. Jan Černocký (místopředseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (člen) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B Otázky u obhajoby: Jak čtenáři mají pomoci v pochopení vašeho díla obrázky 2.1, 2.2 a 2.7 (mimochodem v hrozné kvalitě)? Motor bez plynu brzdí stejnou silou jakou dodává motor s polovičním plynem? Na čem jste založil tuto aproximaci? Na str. 17 hned pod rovnicí (4.3) píšete, že vždy jedna ze sil EngineForce a EngineBreakingForce je nulová. To podle vzorců (4.1) a (4.3) platí pouze když je plyn zcela uvolněný - jak je to možné?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record