Show simple item record

Complex Web Game System

dc.contributor.advisorKřivka, Zbyněkcs
dc.contributor.authorKoláček, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:19:09Z
dc.date.available2019-05-17T07:19:09Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKOLÁČEK, V. Komplexní webový herní systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42483cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54202
dc.description.abstractTato práce se zabývá analýzou technologií pro moderní webová uživatelská rozhraní a návrhem a implementací komplexního webového systému s důrazem na ergonomické a robustní grafické uživatelské rozhraní. U technologií pro webová uživatelská rozhraní (Ajax, Adobe Flex a Microsoft Silverlight) jsou provedeny srovnávací testy, které testují propustnost, rychlost reakce, rychlost zpracování a zobrazení dat jednotlivých technologií. Webový systém je navržen a implementován jako Ajax strategická hra, která na klientské straně využívá JavaScriptové knihovny YUI. Na serverové straně poskytuje klientovi služby webový server implementovaný v jazyce PHP a komunikační server implementovaný v jazyce C++ umožňuje komunikaci s klientem v reálném čase pomocí techniky long polling. Na implementovaném systému jsou provedeny laboratorní testy propustnosti a rychlosti odezvy uživatelského rozhraní, které prověřují výkonnost a kvalitu systému. Na závěr jsou tyto testy vyhodnoceny a jsou zhodnoceny výhody, nevýhody a nedostatky implementace včetně návrhů na vylepšení.cs
dc.description.abstractThis Master's Thesis deals with the analysis of technologies for modern web-based user interfaces, and with the design and implementation of a complex web system with focus on an ergonomic and robust graphical user interface. A set of comparison tests is performed on technologies for web-based user interfaces (Ajax, Adobe Flex, and Microsoft Silverlight); throughput, response time, processing and rendering time of each technology is tested. The web system is designed and implemented as an Ajax strategy game which utilizes the YUI JavaScript library on the client side. The server side comprises of a web server implemented in PHP which offers services to the client, and a message server implemented in C++ that facilitates communication with the client in real-time using HTTP long polling. Tests measuring throughput and response time of the user interface analyze the performance and quality of the implemented system. In the end the tests are analyzed, and the advantages, disadvantages, and flaws of the implementation are evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAjaxcs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectC++cs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectPHPcs
dc.subjectRIAcs
dc.subjectYUIcs
dc.subjectAjaxen
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectC++en
dc.subjectMySQLen
dc.subjectPHPen
dc.subjectRIAen
dc.subjectYUIen
dc.titleKomplexní webový herní systémcs
dc.title.alternativeComplex Web Game Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-20cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:26cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42483en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:16:19en
sync.item.modts2020.06.23 09:52:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŽidek, Stanislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Racek, CSc. (člen) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Proč v testech nehodnotíte poslední verze všech technologií? V kapitole 4 popisujete poměrně detailně principy hry. Nepovedlo se mi ovšem zjistit, co je cílem hry. Jak je určen vítěz? Pokud provozujete internetovou stránku twilight-age.cz, proč je (v době psaní posudku) nefunkční?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record