Show simple item record

Cryptography Acceleration Using GPU

dc.contributor.advisorLampa, Petrcs
dc.contributor.authorPotěšil, Josefcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:13:43Z
dc.date.available2019-04-04T04:13:43Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationPOTĚŠIL, J. Akcelerace kryptografie pomocí GPU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42472cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54216
dc.description.abstractV této práci bude čtenář nejprve seznámen s vybranými pojmy z oblasti kryptografie. Ve spojení s popisem architektury a programových prostředků pro programování grafických karet (CUDA, OpenCL) byl vybrán algoritmus AES, za účelem jeho akcelerace pomocí GPU. Dále se práce zabývá mapováním aplikačních rozhraní, která existují pro komunikaci se specializovanými krypto-koprocesory v jádrech operačních systémů Linux/BSD (CryptoAPI, OCF) a jejich podporou uvnitř multiplatformní knihovny OpenSSL. Následně práce pojednává o implementačních detailech, dosažených zrychleních a o integraci s OpenSSL. Závěr pojednává o možnostech využití implementovaného algoritmu a krátce o jeho využití přímo v jádrech operačního systému.cs
dc.description.abstractThe reader will be familiar with selected concepts of cryptography consited in this work. AES algorithm was selected in conjunction with the description of architecture and software for programming graphic cards (CUDA, OpenCL), in order to create its GPU-accelerated version. This thesis tries to map APIs for communication with crypto-coprocessors, which exist in kernels of Linux/BSD operating systems (CryptoAPI, OCF). It examines this support in the cross-platform OpenSSL library. Subsequently, the work discusses the implementation details, achieved results and integration with OpenSSL library. The conclusion suggests how the developed application could be used and briefly suggests its usage directly by the operating system kernel.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKryptografi ecs
dc.subjectGPUcs
dc.subjectCUDAcs
dc.subjectOpenCLcs
dc.subjectCryptoAPIcs
dc.subjectOCFcs
dc.subjectOpenSSLcs
dc.subjectAEScs
dc.subjectCryptographyen
dc.subjectGPUen
dc.subjectCUDAen
dc.subjectOpenCLen
dc.subjectCryptoAPIen
dc.subjectOCFen
dc.subjectOpenSSLen
dc.subjectAESen
dc.titleAkcelerace kryptografie pomocí GPUcs
dc.title.alternativeCryptography Acceleration Using GPUen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-17cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:22cs
thesis.disciplinePočítačové a vestavěné systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42472en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:16:22en
sync.item.modts2020.06.23 09:38:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeČejka, Rudolfcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Jaké další algoritmy byste implementoval na GPU, a které naopak považujete pro přenos na GPU za nevhodné? Vysvětlete, co je endianita u procesorů a jaké typy endianity existují? Jakou endianitu používá architektura CUDA a umíte vysvětlit, proč jste musel při implementaci AES na GPU měnit pořadí bajtů u 32bitových hodnot ve vyhledávacích tabulkách algoritmu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record