Show simple item record

Decoding Barcode in Image in Real Time

dc.contributor.advisorHerout, Adamcs
dc.contributor.authorKrupa, Martincs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:16:25Z
dc.date.available2020-06-23T08:16:25Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKRUPA, M. Dekódování čárového kódu v obraze v reálném čase [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42462cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54229
dc.description.abstractCílem práce je popsat čárové kódy používané běžně v praxi a vytvořit aplikaci, která bude za pomocí počítačového vidění zvolené kódy detekovat a rozpoznávat v reálnem čase. Nejdříve popisuje klasické, lineární čárové kódy, pak následuje popis dvourozměrných maticových kódů, jejich vznik, použití a struktura. Detailněji je rozebrán princip lokalizace, kódování a dekódování QR Kódu, s kterým se dále v práci pracuje. Taktéž je uveden stručný popis počítačového vidění a knihovny OpenCV. Následuje popis návrhu a implemenace aplikace na lokalizaci a rozpoznávání QR Kódů. Nakonec je popsané testování aplikace a jsou zhrnuty výsledky a možnosti pokračování práce.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to describe barcodes used in real world applications and to create application for real time detecting and decoding of chosen barcodes using computer vision. Normal linear barcode is first introduced, and then two dimensional matrix barcode is described with focus on its origin, usage and structure. Especially the process of localization, encoding and decoding of QR Code, which is chosen for future use in work, is described mainly. Also briefly description of computer vision and OpenCV library is available. Next the concept and implementation of application for localization and recognition of QR Codes is described. Finally description of testing, evaluation of thesis and ways of improvements are discussed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectčiarový kódcs
dc.subjectdvojrozmerný čiarový kódcs
dc.subjectQR Kódcs
dc.subjectpočítačové videniecs
dc.subjectOpenCVcs
dc.subjectspracovanie obrazucs
dc.subjectbarcodeen
dc.subjecttwo dimensional barcodeen
dc.subjectQR Codeen
dc.subjectcomputer visionen
dc.subjectOpenCVen
dc.subjectimage processingen
dc.titleDekódování čárového kódu v obraze v reálném časecs
dc.title.alternativeDecoding Barcode in Image in Real Timeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-20cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:14cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42462en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:16:25en
sync.item.modts2020.06.23 09:32:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKajan, Rudolfcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Racek, CSc. (člen) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " D ". Otázky u obhajoby: Porovnajte rýchlosť a presnosť Vášho riešenia s existujúcimi aplikáciami na desktopových a mobilných platformách. Za akých podmienok je možné Vaše riešenie preniesť na mobilné platformy?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record