Show simple item record

Card Game Tarot For Mobile Devices

dc.contributor.advisorKřivka, Zbyněkcs
dc.contributor.authorSykala, Vítcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:16Z
dc.date.available2019-05-17T07:18:16Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationSYKALA, V. Karetní hra Taroky pro mobilní zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34560cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54253
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vývojem hry Taroky pro mobilní zařízení. Hra je vyvíjena v programovacím jazyce Java - J2ME. Aplikace umožňuje hrát Taroky jednomu až čtyřem lidem. Inteligence hráčů reprezentovaných mobilním zařízením je implementovaná jako expertní systém. Pravidla expertního systému je možno změnit bez nutnosti rekompilace celé aplikace. Navržený a implementovaný expertní systém využívá jako bázi znalostí odlehčenou verzi jazyka Prolog. Pravidla tohoto systému jsou ve tvaru přesně definovaném touto prací.cs
dc.description.abstractThis thesis describes development of the Tarot game for mobile devices. The game is developed in Java - J2ME. The application allows to play Tarot to one through four people. The player intelligence represented by the mobile device is implemented as an expert system. The expert system rules can be changed without necessity to recompile the application. Designed and implemented expert system uses a lightweight version of Prolog language as a knowledge base. The system requires the rules of precisely defined form specified in this thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectJ2MEcs
dc.subjectTarokycs
dc.subjectExpertní systémcs
dc.subjectJ2MEen
dc.subjectTarotsen
dc.subjectExpert systemsen
dc.titleKaretní hra Taroky pro mobilní zařízenícs
dc.title.alternativeCard Game Tarot For Mobile Devicesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-23cs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:39cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34560en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:06:44en
sync.item.modts2020.06.23 10:33:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeČermák, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. František Zbořil, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) Prof. Ing. Pavol Návrat, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Pro realizaci výstupu jste zvolil prostředí J2ME. Z jakého důvodu? Resp. jaké byly jiné možnosti a jaká byla jejich negativa? V kapitole 4.6. uvádíte, že testujete pravidla i závěry proti starším verzím umělé inteligence. Které přístupy / metody umělé inteligence považujete za "starší verze"? Jako rozšíření uvažujete implementovat neuronovou síť, která se bude v průběhu her učit. Uvažoval jste i jiné přístupy soft-computingu, které by byly na hru aplikovatelné? Jaká mají úskalí?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record