Show simple item record

Embedded System Based on Atmel ARM

dc.contributor.advisorŠimek, Václavcs
dc.contributor.authorOravec, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:16Z
dc.date.available2019-05-17T07:18:16Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationORAVEC, J. Vestavěné zařízení na bázi Atmel ARM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34563cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54267
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem jednoduchého vestavěného zařízení s využitím procesoru Atmel ARM. V první části jsou přiblíženy produkty společnosti Atmel v tomto segmentu trhu, které zahrnují popis několika zástupců. Druhá část je zaměřena na specifikaci cílů, výběr komponentů, jejich vzájemné propojení, požadavky na napájení, cenové aspekty a samotný návrh. V další kapitole je popsáno testování a použití platformy. Závěr prezentuje aktuální stav projektu a zabývá se dalším postupem prací.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with design of simple embedded system based on Atmel ARM. There are Atmel's products covering this market segment reviewed in the first part, including the description of a couple of devices. The second part is focused on the aim specification, selection of components, their interconnection, power-supply requirements, price considerations and the design itself. The next chapter describes testing and application of the platform. The conclusion presents the current state of the project and deals with the successive progress.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAtmel ARMcs
dc.subjectvestavěné zařízenícs
dc.subjectAT91RM9200cs
dc.subjectFPGAcs
dc.subjectSpartan-3ANcs
dc.subjectAtmel ARMen
dc.subjectembedded systemen
dc.subjectAT91RM9200en
dc.subjectFPGAen
dc.subjectSpartan-3en
dc.titleVestavěné zařízení na bázi Atmel ARMcs
dc.title.alternativeEmbedded System Based on Atmel ARMen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-23cs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:41cs
thesis.disciplinePočítačové systémy a sítěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34563en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:06:46en
sync.item.modts2020.06.23 10:23:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeStrnadel, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Racek, CSc. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další doplňující dotazy členů komise. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené dotazy rozhodla práci hodnotit stupněm "B". Otázky u obhajoby: Kvůli nespornosti je vhodné uvádět spolu s textem i významy v textu použitých zkratek. V obr. 2.1 na str. 5 však, bez uvedení jejich významu, uvádíte zkratky MCU, MPU. Mohl byste vysvětlit co znamenají a čím podstatným se MCU a MPU odlišují? Na základě údajů z tab. 3.4 a tab. 3.12 jsou uvedeny teoretické odběry navržené platformy. Dokážete alespoň odhadnout, jak se tyto hodnoty odchylují od hodnot, které by byly měřeny při reálném provozu Vaší platformy? Na str. 4 (obdobně na str. 7) uvádíte, že zmíněný mikrokontrolér ARM firmy Atmel obsahuje instrukce potřebné při real-time zpracování signálů. Mohl byste uvést o jaké instrukce se jedná a v čem spočívá jejich výhoda při tvorbě real-time aplikací?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record