Show simple item record

Building Heating System Controller Using Zigbee

dc.contributor.advisorRůžička, Richardcs
dc.contributor.authorMičulka, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:17Z
dc.date.available2019-05-17T07:18:17Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMIČULKA, L. Systém řízení vytápění objektu komunikující přes Zigbee [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other35014cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54286
dc.description.abstractZaměřením této práce je návrh a realizace systému řízení vytápění modelového domu. Z hlediska návrhu je kladen důraz na jednoduchost, efektivnost a škálovatelnost systému. Implementovaný systém řízení zahrnuje centrální řídicí jednotku a moduly, které jsou rozmístěné po modelovém domě a mohou plnit několik funkcí - měření teploty, ovládání akčních členů či bezdrátové propojení odlehlých částí. Tato práce popisuje kompletní vývoj od počátečního návrhu systému přes vytvoření hardwaru všech prvků, firmwaru pro jednotlivé typy modulů až po implementaci ovládacího programu běžícího v řídicí jednotce. Jsou zde popsány možnosti komunikace jednotlivých prvků systému. Zvolené řešení vhodně kombinuje drátové a bezdrátové propojení přesně podle toho, jak je to z hlediska modelového domu ideální. Celý systém s funkčními prototypy byl otestován a dosažené výsledky shrnuty v závěru.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the design and implementation of heating controller system of the model house. In terms of design is the emphasis on simplicity, efficiency and scalability. Implemented heating controller system includes a central controller unit and modules that are placed around the model house and can perform several functions - temperature measurement, control actuators or remote parts of the wireless link. This thesis describes the complete development from the initial system design through assembly of all elements of hardware, firmware implementations for each module type and a control program running in the control unit. It also describes the communication between system elements. Suitably chosen solution combines wired and wireless connections, depending on how it is ideal in terms of the model house. The whole system of functional prototypes was tested and the results were summarized in the conclusion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŘízení vytápěnícs
dc.subjectsystémy vytápěnícs
dc.subjectZigBeecs
dc.subjectRS-485cs
dc.subjectHeating controlleren
dc.subjectheating systemsen
dc.subjectZigBeeen
dc.subjectRS-485en
dc.titleSystém řízení vytápění objektu komunikující přes Zigbeecs
dc.title.alternativeBuilding Heating System Controller Using Zigbeeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-24cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:19cs
thesis.disciplinePočítačové systémy a sítěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid35014en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:14:12en
sync.item.modts2021.11.12 21:08:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠimek, Václavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (člen) Prof. Ing. Jaromír Krejčíček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další doplňující dotazy členů komise. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené dotazy rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Uvažoval jste v případě modulů s bezdrátovou komunikační částí o napájení z akumulátoru a případně jejich dobíjení např. z malého solárního panelu? V úvodní kapitole zmiňuje možnost vzdáleného přístupu k řídicí jednotce celého systému. Byla tato vlastnost implementována? Jaké topologie sítě bezdrátové sítě na bázi standardu IEEE 802.15.4 byla zvládla aktuální verze vašeho firmwaru?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record