Show simple item record

Person Identification

dc.contributor.advisorHradiš, Michalcs
dc.contributor.authorŤapuška, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:18Z
dc.date.available2019-05-17T07:18:18Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationŤAPUŠKA, T. Identifikace osob podle obličeje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34592cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54304
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá přehledem nejznámějších metod pro automatické rozpoznávání osob podle jejich tváře. Jsou v ní popsané jejich výhody i nevýhody. Tato práce je zaměřená zejména na holistické metody rozpoznávání pracující s 2D snímky osob. Byl implementován systém pro automatickou identifikaci osob podle digitálního snímku tváře. V tomto systému byly využity metody KNN (K-tý nejbližší soused), PCA (Analýza hlavních komponent) a LDP (Lineární diskriminační projekce). Po jejich implementaci byly provedeny důkladné testy, aby bylo možné jednotlivé metody mezi sebou porovnat. Testy byly provedeny na testovacích datech využívajících datovou sadu FERET. V závěru práce jsou zdhodnoceny jednotlivé přístupy a určena nejlepší metoda z implementovaných metod z pohledu úspěšnosti při rozpoznávání.cs
dc.description.abstractThis master's thesis is about the most known methods for face recognition. There are described their advantages and disadvantages. This work is specialized at holistic methods for face recognition, which are working with 2D pictures of people. I implemented the automatic system for face recognition according to digital picture of face. There was, in this system, implemented these methods: KNN (K nearest neighbour), PCA (Principal component analysis) and LDP (Linear doscriminant projection). There was done some tests to compare implemented methods. The tests was done on the pictures from dataset FERET. In the conclusion of this text are considered implemented approaches and is marked the best method for face recognition from implemented.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectidentifikace osob podle obličejecs
dc.subjectrozpoznávanícs
dc.subjectbiometricke vlastnostics
dc.subjectPCAcs
dc.subjectICAcs
dc.subjectLDAcs
dc.subjectLDPcs
dc.subjectAAMcs
dc.subjectface recognitionen
dc.subjectidentificationen
dc.subjectbiometric featuresen
dc.subjectPCAen
dc.subjectLDAen
dc.subjectICAen
dc.subjectLDPen
dc.subjectAAMen
dc.titleIdentifikace osob podle obličejecs
dc.title.alternativePerson Identificationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-24cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:08cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34592en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:14:57en
sync.item.modts2020.06.23 09:50:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeZuzaňák, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Stanislav Racek, CSc. (člen) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Zvažoval jste použití i jiných příznaků, než přímo hodnoty pixelů obrazů detekovaných obličejů (Gáborovy vlnky, hrany v obraze, ...). Proč jste upustil od experimentování s metodou AAM (Active Apearence Models), i přes to že z textu popisujícího studium existujících metod vyplývá že jste ji studoval a dokonce jste nalezl nástroje vhodné pro její otestování.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record