Show simple item record

Design and Realization of a System for Masking Dispatcher PC Cut-Off by Backing-Up Data Obtained from TAMRON Weighing-Machine

dc.contributor.advisorStrnadel, Josefcs
dc.contributor.authorŠtulír, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:20Z
dc.date.available2019-05-17T07:18:20Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationŠTULÍR, V. Návrh a realizace systému pro maskování výpadku dispečerského PC zálohováním dat získaných z váhy TAMRON [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34969cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54328
dc.description.abstractVe výrobním provozu jakéhokoliv výrobního závodu je nežádoucí, aby v důsledku výpadku části systému byla zastavena celá výroba. Proto se vyvíjí a používají různé bezpečnostní a zálohovací zařízení, maskující takové výpadky.   Tato práce popisuje slabé místo ve skutečném provozu, které je nutné ošetřit a snížit tak míru nebezpečí výpadku celé výroby. Je zde rozebrán problém poruchy dispečerského počítače a zároveň jeho řešení pomocí modulu pro maskování výpadku. Činnost modulu spočívá v zálohování dat během výpadku, jejich odeslání a zpracování po obnově plné funkčnosti systému.  Práce postupně analyzuje celý systém a detekuje slabé místo pro zasazení modulu do její architektury. Po podrobném rozboru následuje popis vývoje modulu od jeho návrhu, přes realizaci, až po nasazení a testování ve skutečném prostředí. cs
dc.description.abstractIn the productive operation any kind of plant is undesirable due to failure of system that all production has been stopped. Therefore, different security and backup devices that covered those failures are being developed and used.   This thesis describes vulnerabilities in the real operation which are important for treatment and reduce the risk of failure in the whole production. Here is analyzed problem dispatching computer failure and its solution using a module for covering failure. The function of module consists in backup during failure, their sending and treating them after system failure removal.  Gradually described, there is an analysis of the system and place the module into their architecture. After all details follow description of module development from design through implementation to deployment and testing in reality.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZálohování datcs
dc.subjecttamtroncs
dc.subjectmikrokontrolércs
dc.subjectmaskovánícs
dc.subjectvýpadekcs
dc.subjectpiccs
dc.subjectusbcs
dc.subjectData backupen
dc.subjecttamtronen
dc.subjectmicrocontrolleren
dc.subjectmaskingen
dc.subjectfailureen
dc.subjectpicen
dc.subjectusben
dc.titleNávrh a realizace systému pro maskování výpadku dispečerského PC zálohováním dat získaných z váhy TAMRONcs
dc.title.alternativeDesign and Realization of a System for Masking Dispatcher PC Cut-Off by Backing-Up Data Obtained from TAMRON Weighing-Machineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-23cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:16cs
thesis.disciplinePočítačové systémy a sítěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34969en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:06:59en
sync.item.modts2020.06.23 10:28:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠimek, Václavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Dvořák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Racek, CSc. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další doplňující dotazy členů komise. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené dotazy rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Uvažoval jste nějaký způsob ochrany číslicových vstupů a výstupů (zejména pokud jde o projení modulu se stacionární jednotkou nebo dispečerským PC)? Popište průběh detekce modulu a navázání komunikace ze strany dispečerského PC. Tento aspekt není v textové zprávě dostatečně vysvětlen.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record