Show simple item record

Graphical Tool for Image Processing Applications Creation

dc.contributor.advisorŠpaněl, Michalcs
dc.contributor.authorHorák, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:20Z
dc.date.available2019-05-17T07:18:20Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationHORÁK, L. Vizuální nástroj pro tvorbu aplikací ve zpracování obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34617cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54346
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vytvořením nástroje pro vizuální tvorbu aplikací ve zpracování obrazu, které se provádí pomocí grafického propojování funkčních bloků. Grafické propojování je realizováno pomocí tzv. node editoru, který je implementován v Qt frameworku. Qt framework je využit napříč celým projektem, pro uživatelské rozhraní a správu dynamických knihoven. Knihovna OpenCV je využita jako základ pro zpracování obrazu. Tento nástroj je možné rozšiřovat o další metody zpracování pomocí pluginů, umístěných v dynamických knihovnách. Dále interpretuje navrženou aplikaci, návrh aplikace je podpořen režimem náhledu na změnu v reálném čase. Obsahuje i historii akcí (Undo/Redo systém).cs
dc.description.abstractThis term project deals with creating visual tool for building image processing applications that is performed using the graphical interconnection of functional blocks. Graphical interconnection is realised by so-called node editor that is implemented in Qt framework. This framework is used across the project - for the user interface and management of dynamic libraries. OpenCV library is used as the basis for image processing, this tool can be extended to other methods of image processing using plugins included in the dynamic libraries. The tool interprets the proposed application, the proposal application is supported by the preview mode of the change in real time. The tool also contains a history of actions (Undo/Redo system).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvizuální nástroj pro vytváření aplikacícs
dc.subjectaplikace pro zpracování obrazucs
dc.subjectdynamické knihovnycs
dc.subjectpluginycs
dc.subjectnode editorcs
dc.subjecthistorie akcícs
dc.subjectvisual tool for building applicationsen
dc.subjectimage processing applicationen
dc.subjectdynamic linked librariesen
dc.subjectpluginsen
dc.subjectnode editoren
dc.subjecthistory eventsen
dc.titleVizuální nástroj pro tvorbu aplikací ve zpracování obrazucs
dc.title.alternativeGraphical Tool for Image Processing Applications Creationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-18cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:14cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34617en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:07:40en
sync.item.modts2021.11.12 21:59:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠtancl, Vítcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Vladimír Jáneš, CSc. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na dotazy členů komise. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "B".cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record