Show simple item record

MySQL Database Synchronization

dc.contributor.advisorJaša, Petrcs
dc.contributor.authorDluhoš, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:21Z
dc.date.available2011-06-22cs
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationDLUHOŠ, O. Synchronizace databází MySQL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other35064cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54390
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá synchronizací databází MySQL. Cílem této práce bylo seznámení se se synchronizací databází v širším kontextu, zvolit vhodné nástroje pro nasazení v praxi, tyto nástroje implementovat, zhodnotit a analyzovat. Z použitých nástrojů byla vybrána technika replikace od MySQL, která nejlépe řeší úlohu synchronizace distribuovaného databázového systému evidence implantabilních zdravotnických prostředků. Replikace byla na tomto databázovém systému realizována a po otestování byla nasazena ve firmě Timplant s.r.o.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the MySQL database synchronization. The goal of this work was to get acquainted with database synchronization in a broader context, to choose the appropriate tools for real usage, and them to implement, evaluate and analyze these tools. From these techniques was selected MySQL replication technology that solves the synchronization task of distributed evidence database system of health implantable devices in the best way. The replication was implemented on this database system and after the testing was used in the company Timplant Ltd.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectsynchronizacecs
dc.subjectplatformacs
dc.subjectSQLcs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectservercs
dc.subjectdistribuce datcs
dc.subjectkonzistence datcs
dc.subjectMySQLen
dc.subjectsynchronizationen
dc.subjectplatformen
dc.subjectSQLen
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectserveren
dc.subjectdata distributionen
dc.subjectdata consistencyen
dc.titleSynchronizace databází MySQLcs
dc.title.alternativeMySQL Database Synchronizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-22cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:23cs
thesis.disciplinePočítačové systémy a sítěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid35064en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:07:10en
sync.item.modts2020.06.23 10:10:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRychlý, Marekcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Prof. Ing. Jaromír Krejčíček, CSc. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další doplňující dotazy členů komise. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené dotazy rozhodla práci hodnotit stupněm "C". Otázky u obhajoby: V kap. 4.4 "Porovnání synchronizačních nástrojů" píšete o "zlepšení replikace" s příchodem nových verzí MySQL a zároveň doporučujete aktualizaci verze serveru. Můžete stručně vysvětlit zmiňovaná zlepšení? Podařilo se odhalit příčinu selhání "Synchronizace s využitím SQLyog", jak je popsáno v kap. 6.1?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record