Show simple item record

Database System for Biological Data Management

dc.contributor.advisorJaša, Petrcs
dc.contributor.authorDrlík, Radovancs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:18:22Z
dc.date.available2019-05-17T07:18:22Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationDRLÍK, R. Databázový systém pro správu biologických dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34917cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54395
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou uchovávání a správy biologických dat, především enzymů halogenalkan dehalogenáz. Dále se zaměřuje na projekt HADES (HAloalkane DEhalogenase databaSe) iniciovaný proteinovými inženýry Loschmidtových laboratoří Masarykovy univerzity v Brně. Jedná se o projekt, jehož hlavním cílem je jednoduše ukládat, uchovávat a zobrazovat různorodá data o proteinech. Výsledkem práce je flexibilní databázový systém umožňující snadnou rozšiřitelnost a udržovatelnost, který je postavený na technologiích Apache, PostgreSQL a PHP s využitím Zend Frameworku.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the problems of storage and management of biological data, particularly of Haloalkane Dehalogenase enzymes. Furthermore, the thesis aims at project HADES (HAloalkane DEhalogenase databaSe) initiated by protein engineering group of Loschmidt Laboratories, Masaryk University in Brno. This is a project whose main goal is simply to store, preserve and display a wide variety of proteins data. The result of this work is a flexible database system allowing easy extensibility and maintainability, which is built on technologies Apache, PostgreSQL and PHP using the Zend Framework.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbioinformatikacs
dc.subjectmolekulární biologiecs
dc.subjectproteinycs
dc.subjectenzymycs
dc.subjecthalogenalkan dehalogenázycs
dc.subjectZend Frameworkcs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectPostgreSQLcs
dc.subjectOffice Open XMLcs
dc.subjectEntity-Attribute-Value modelcs
dc.subjectbioinformaticsen
dc.subjectmolecular biologyen
dc.subjectproteinsen
dc.subjectenzymesen
dc.subjectHaloalkane Dehalogenasesen
dc.subjectZend Frameworken
dc.subjectMySQLen
dc.subjectPostgreSQLen
dc.subjectOffice Open XMLen
dc.subjectEntity-Attribute-Value modelen
dc.titleDatabázový systém pro správu biologických datcs
dc.title.alternativeDatabase System for Biological Data Managementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-18cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:11cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34917en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:15:24en
sync.item.modts2020.06.23 09:51:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBurgetová, Ivanacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (místopředseda) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. (člen) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Vysvětlete rozdíl mezi modelem Entity-Attribute-Value a Vámi navrženým systémem entit a atributů. Budou výsledky Vaší práce dále využívány?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record