Show simple item record

Information System for a Laboratory of Feeding Stuffs

dc.contributor.advisorRychlý, Marekcs
dc.contributor.authorMalý, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:15:31Z
dc.date.available2020-06-22cs
dc.date.available2020-06-23T08:15:31Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMALÝ, V. Informační systém pro laboratoř krmiv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34678cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54415
dc.description.abstractTato práce se zabývá vývojem informačního systému pro laboratoř krmiv firmy NutriVet, s.r.o.. Definuje nezbytné pojmy spojené s problematikou výživy hospodářských zvířat a vývoje informačního systému. Zaměřuje se na analýzu požadavků laboratoře,  návrh, implementaci a testování vhodného řešení.cs
dc.description.abstractThis work describes development of the Information system for the laboratory of feeding stuff, NutriVet Company, Ltd. It defines the essential concepts associated with problems of the livestock nutrition and information system development. It is focusing on requirements analysis, design, implementation and testing suitable solution.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectVýživa hospodářských zvířatcs
dc.subjectkrmivocs
dc.subjectkrmná směscs
dc.subjectInformační systém pro laboratoř krmivcs
dc.subjectUMLcs
dc.subjectanalýza požadavkůcs
dc.subjectvývoj informačního systémucs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectHibernatecs
dc.subjectmapovánícs
dc.subjectORMcs
dc.subjectplánování projektu.cs
dc.subjectNutrition of livestock feeden
dc.subjectcompound feeden
dc.subjectinformation system for a laboratory of feeding stufsen
dc.subjectUMLen
dc.subjectrequirements analysisen
dc.subjectdevelopment of information systemen
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectHibernateen
dc.subjectmappingen
dc.subjectORMen
dc.subjectproject planning.en
dc.titleInformační systém pro laboratoř krmivcs
dc.title.alternativeInformation System for a Laboratory of Feeding Stuffsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-22cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:38cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34678en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:15:31en
sync.item.modts2020.06.23 09:21:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKvětoňová, Šárkacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Branislav Sobota, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm velmi dobře (B).cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record