Show simple item record

Texture-Based Object Recognition

dc.contributor.advisorŠpaněl, Michalcs
dc.contributor.authorHutárek, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:08:53Z
dc.date.available2011-06-21cs
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationHUTÁREK, J. Klasifikace objektů v obraze podle textury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other34525cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/54420
dc.description.abstractHlavním tématem této práce je klasifikace textur a rozpoznávání objektů v obraze podle textury. Jsou rozebírány různé texturní příznaky včetně několika variant local binary patterns (LBP). Je navržena nová modifikace LBP (weighted spatial LBP), jejímž cílem je zlepšení prostorového pokrytí tradičních LBP. Zřídka používané barevné texturní příznaky jsou také diskutovány. Umělé neuronové sítě a support vector machines jsou použity ke klasifikaci všech zmíněných příznaků. S využitím těchto metod je implementován framework pro klasifikaci textur a segmentaci obrazu. Obsažná texturní databáze je použita k testu úspěšnosti klasifikace za různých podmínek. Nakonec je systém aplikován na reálný problém - segmentaci leteckých snímků.cs
dc.description.abstractMain subjects of this thesis are texture classification and texture-based object recognition. Various texture features are being explored, including several variants of local binary patterns (LBP). A novel modification of LBP (weighted spatial LBP) is proposed, with intention to improve on the spatial coverage of the traditional LBP. Rarely used color texture features are being discussed as well. Artificial neural networks and support vector machines are used to classify all the aforementioned features. Using these methods, framework for the texture classification and image segmentation is implemented. Comprehensive texture database is employed to test its performance under different conditions. In the end, the system is applied to solve a real-world problem - the segmentation of aerial photos.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjecttexturacs
dc.subjectklasifikacecs
dc.subjectpočítačové viděnícs
dc.subjectzpracování obrazucs
dc.subjectumělá neuronová síťcs
dc.subjectsupport vector machinecs
dc.subjectlocal binary patternscs
dc.subjectOutexcs
dc.subjectletecký snímekcs
dc.subjecttextureen
dc.subjectclassificationen
dc.subjectcomputer visionen
dc.subjectimage processingen
dc.subjectartificial neural networken
dc.subjectsupport vector machineen
dc.subjectlocal binary patternsen
dc.subjectOutexen
dc.subjectaerial photoen
dc.titleKlasifikace objektů v obraze podle texturycs
dc.title.alternativeTexture-Based Object Recognitionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-21cs
dcterms.modified2020-05-09-23:39:39cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid34525en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:11:29en
sync.item.modts2020.06.23 08:38:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠvub, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (člen) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Branislav Sobota, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky komise. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně (A).cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record