Poslední příspěvky

 • Objektově - relační rámec pro PHP 

  Hudec, Michal
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať Objektovo-relačný rámec pre PHP. Tento rámec bude schopný mapovať objekty reálneho sveta do relačných databáz. V práci je navrhnutý vhodný spôsob špecifikácie metadát, ktoré ...
 • Systém pro vedení daňové evidence 

  Dostal, Jakub
  Cílem práce je navrhnout a realizovat základ webového informačního systému pro podporu vedení daňové evidence s ohledem na českou legislativu. Součástí projektu je obecné seznámení s problematikou daňové evidence, dříve ...
 • Testování výukové platformy FITkit 

  Filip, Tomáš
  Součástí platformy FITkit je vestavěný systém (anglicky Embedded system), který slouží studentům k návrhu a realizaci nejen softwarových, ale i hardwarových projektů či celých aplikací. Pro ověření správné funkce všech ...
 • Systém pro podporu auditu 

  Wrana, Tomáš
  Záměrem práce je objasnit problematiku auditu informačního prostředí a na jejím základě navrhnout systém pro podporu procesu auditu. Obsáhlost systému je nad možnosti rozsahu této práce a proto specifikace požadavků a návrh ...