Now showing items 1-1 of 1

  • Studijní statistiky na portálu 

    Gruzová, Michaela
    Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací studijních statistik jako součást Portálu Vysokého učení technického v Brně. Rozebírá strukturu Portálu VUT a technologie využívané při jeho vytváření. Jedná se o serverový ...