Now showing items 1-1 of 1

  • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

    Gunia, Pavel
    Tato práce pojednává o fenoménu grafického intra, často označovaném jako digitální graffiti. Detailně se rozebere téma grafického intra s omezenou velikostí a popíší se techniky vhodné k jeho realizaci. Na konci práce jsou ...