Now showing items 1-1 of 1

  • Využití PDA pro distribuci informací v rámci uzavřených sítí 

    Maslaňák, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací klient - server aplikace. Klientská část aplikace je tvořena pomoci Compact .NET Frameworku a běží na mobilním zařízení (PDA) . Serverová část je psána v .NET Frameworku ...