Now showing items 1-1 of 1

  • Fraktály v počítačové grafice 

    Heiník, Jan
    Diplomová práce se zabývá historií fraktální geometrie a popisuje vývoj nauky o fraktálech. Po počátečním seznámení se základními pojmy jsou popsány jednotlivé druhy fraktálů a jejich typické příklady. Dále jsou uvedeny ...