Now showing items 1-1 of 1

  • Celulární automat v evolučním procesu 

    Hejč, Michal
    Tato diplomová práce pojednává o využití evolučních algoritmů společně s technikou developmentu v celulárních automatech. Popisuje základní principy jednotlivých nástrojů a následně se zaměřuje na jednu specifickou oblast ...