Now showing items 1-2 of 2

  • Celulární automat v evolučním procesu 

    Hejč, Michal
    Tato diplomová práce pojednává o využití evolučních algoritmů společně s technikou developmentu v celulárních automatech. Popisuje základní principy jednotlivých nástrojů a následně se zaměřuje na jednu specifickou oblast ...
  • Zabezpečení prostoru pomocí videokamery a OS Linux 

    Valeš, Jan
    Práce se zabývá implementací aplikace, která umožňuje zabezpečení prostoru pomocí web kamery a OS Linux. Hlavní součástí aplikace je proces běžící v pozadí, který komunikuje s kamerou přes V4L rozhraní. Pomocí dynamicky ...