Now showing items 1-1 of 1

  • Odolnost AES proti časovací analýze 

    Ondruš, Juraj
    Táto práca sa zaoberá rozborom možnosti použitia útoku časovou analýzou proti šifrovaciemu algoritmu AES. V práci je uvedená nutná teória implementácie algoritmu Rijndael, ktorý bol zvolený ako AES. Pre tento typ útoku je ...