Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmy pro umělou inteligenci 

    Petrželka, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá algoritmy používanými v oblasti umělé inteligence, konkrétně se jedná o algoritmy popsané v knize Artificial Inteligence: A Modern Approach autorů Russela a Norviga a jejich implementaci v ...