Now showing items 1-2 of 2

  • AdaBoost v počítačovém vidění 

    Hradiš, Michal
    V této diplomové práci jsou představeny nové obrazové příznaky "local rank differences" (LRD). Tyto příznaky jsou invariantní vůči změnám osvětlení a jsou vhodné k implementaci detektorů objektů v programovatelném hardwaru, ...
  • Zpracování digitální fotografie 

    Zdražil, Vít
    Tato práce se zabývá zpracováním tzv. RAW dat z digitálního fotoaparátu. V první části je popsán princip snímání obrazu digitálním fotoaparátem, obecný způsob zpracování obrazu v přístroji a co je to RAW formát, jeho výhody ...