Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení rizikových procesů 

    Jakab, Robert
    První část práce se zabývá technologií Oracle. Jsou zde zmíněny jednotlivé jazyky, kterými se s daty pracuje a jednotlivé datové typy. Je zde také vysvětlen způsob, jakým jsou data v databázi uložena. Dále jsem popsal ...