Now showing items 1-2 of 2

  • Akcelerace grafických operací s využitím FPGA 

    Čapka, Ladislav
    Tato práce se zabývá rozborem grafického retezce, pomocí kterého lze vykreslit požadovaný obraz. Dokument je zamerený na vykreslovací algoritmy, které jsou využívány v rasterizacním bloku. Hlavním cílem této práce je popsat ...
  • Evoluční návrh obvodů na úrovni tranzistorů 

    Žaloudek, Luděk
    Tato práce se zabývá evolučním návrhem elektronických obvodů na úrovni tranzistorů se zaměřením na číslicové obvody. Popisuje teoretické základy pro evoluční návrh obvodů na výpočetních systémech včetně vysvětlení evolučních ...