Now showing items 1-1 of 1

  • Metody autentizace napojení k WiFi síti 

    Valašek, Filip
    Diplomová práca sa zaoberá autentizáciou pomocou protokolu RADIUS a autentizačnými metódami podľa štandardu IEEE 802.1X. Na začiatku sa nachádza stručná charakteristika vybraných autentizačných metód, najmä PAP, CHAP a ...