Now showing items 1-1 of 1

  • Vícejazykový fonémový rozpoznávač 

    Vobr, Vojtěch
    Cílem, této diplomové práce je natrénovat fonémový rozpoznávač s fonémovou sadou, která vznikla spojením fonémových sad jazyků obsažených v databázi SpeechDat-E a zjistit, zda takovýto rozpoznávač bude podávat lepší výsledky ...