Now showing items 1-2 of 2

  • Automatický generátor komiksů 

    Holec, Pavel
    Obsahem této práce je implementace programu, který umožňuje automatické generování komiksové stránky na základě vstupního komiksového textu. Zabývá se dále technikami zpracování obrazu a implementací grafických filtrů, ...
  • Využití PDA pro distribuci informací v rámci uzavřených sítí 

    Maslaňák, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací klient - server aplikace. Klientská část aplikace je tvořena pomoci Compact .NET Frameworku a běží na mobilním zařízení (PDA) . Serverová část je psána v .NET Frameworku ...