Now showing items 1-1 of 1

  • Mapování textur 

    Strach, Zdeněk
    Diplomový projekt se zabývá problematikou mapování textur v zobrazovací metodě "ray tracing". V úvodu práce je stručně popsána metoda "ray tracing" a metody mapování textur, nejprve procedurálních a později 2D. Následující ...