Now showing items 1-1 of 1

  • Zobrazování objemových dat pomocí programovatelného HW 

    Jošth, Radovan
    Táto práca popisuje a implementuje metódu zobrazovania volumetrických dát. Hlavným účelom je vizualizovať nasnímané 3D dáta jednou zo súčasných metód pre získavanie 3D volumetrických dát. Takéto metódy sa veľmi často ...