Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace značených buněk modelového organismu 

    Kubíček, Radek
    Tato diplomová práce, zabývající se zobrazením volumetrických (objemových) dat, má za úkol zobrazit a zvýraznit značené buňky modelových organismů v datech sejmutých konfokálním mikroskopem. Vstupní data tvoří jednolitý ...