Now showing items 1-2 of 2

  • AdaBoost v počítačovém vidění 

    Hradiš, Michal
    V této diplomové práci jsou představeny nové obrazové příznaky "local rank differences" (LRD). Tyto příznaky jsou invariantní vůči změnám osvětlení a jsou vhodné k implementaci detektorů objektů v programovatelném hardwaru, ...
  • Rozpoznání vzorů v obraze pomocí klasifikátorů 

    Juránek, Roman
    V této práci bude představen algoritmus AdaBoost, který slouží k vytvoření silné klasifikační funkce z několika slabých hypotéz. Bude vyloženo teoretické pozadí algoritmu a způsob konstrukce silného klasifikátoru. Dále ...