Now showing items 1-1 of 1

  • E-learningový kurz pro výuku Algoritmů 

    Hrozány, Boris
    Cieľom práce je návrh a realizácia E-learningového systému. Tento systém bude zameraný na výuku kurzu Algoritmy v angličtine. Vďaka tejto skutočnosti sa budú môcť zúčastniť kurzu aj zahraničný študenti. V úvode sú zhrnuté ...