Show simple item record

Optimization of data communication over high-voltage lines

dc.contributor.advisorMlýnek, Petrsk
dc.contributor.authorMinárik, Petersk
dc.date.accessioned2018-10-21T20:38:35Z
dc.date.available2018-10-21T20:38:35Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMINÁRIK, P. Optimalizace datové komunikace po silnoproudých vedeních [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other32121cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5452
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá rozborom PLC (Power Line Communication) systémom pre dátovú komunikáciu po silnoprúdových vedeniach. V úvode práce je popísaná technológia prenosu dát cez energetickú sieť a je zostavené rozčlenenie do odpovedajúcich kategórií s vysvetlením jednotlivých špecifikácií a charakteristík. Popísané sú tiež rušenia ovplyvňujúce prenášaný signál, rôzne typy kódovania a modulačné techniky používané v systéme PLC. V praktickej časti práce je zostavený model telekomunikačnej sústavy s prenosovým kanálom, realizovaným ako aditívny biely šum. V modely je možné nastavenie rôznych typov modulácií a kódovaní v súvislosti s odstupom signálu od šumu a bitovou chybovosťou. Nastavenie jednotlivých blokov je v práci podrobne popísané. Zostavený model bol podrobený simulácii, ktorej výsledky sú zobrazené a vyhodnotené v závere práce.sk
dc.description.abstractThe thesis deals with analysis of the PLC (Power Line Communication) system for data communications through powerlines. In the introduction describes the technology of data transmission through the energy network and is divided into categories corresponding with the explanation of the various specifications and features. Different types of coding, affecting the transmitted signal interference and modulation techniques used in a PLC are also described. The practical part is made up of telecommunications network model with transmission channel realized as additive white noise. The model can setup different types of modulation and coding in relate with the signal to noise ratio and bit error rates. The individual blocks settings are described in detail. The model was simulated. The results of simulation are displayed and evaluated at the end of work.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPLCsk
dc.subjectMatlab Simulinksk
dc.subjectOFDMsk
dc.subjectprenos dátsk
dc.subjectmoduláciask
dc.subjectkódovaniesk
dc.subjectPLCen
dc.subjectMatlab Simulinken
dc.subjectOFDMen
dc.subjectdata transmissionen
dc.subjectmodulationen
dc.subjectcodingen
dc.titleOptimalizace datové komunikace po silnoproudých vedeníchsk
dc.title.alternativeOptimization of data communication over high-voltage linesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-08cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:36cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid32121en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:25:54en
sync.item.modts2020.03.30 20:18:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKrajsa, Ondřejsk
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Orgoň, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Zeman, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceJak by jste v programu Matlab-Simulink realizoval PLC přenosový kanál? Jak by jste udělal impulzný rušení?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record